Telco-BIS-12V Batarya İzleme ve Dengeleme Sistemi

GSM baz istasyon sahalarında enerji yedekleme için kullanılan 48V kurşun asit (VRLA) akü gruplarının sağlık durumunun izlenmesi ve 48V akü gruplarında bulunan 4 adet 12V VRLA akü arasındaki gerilim dengesizliklerinin giderilmesi işlevlerini sağlamak üzere tasarlanan “Telekom Batarya İzleme ve Dengeleme Sistemi” Telco BIS-12V iki tip modülden oluşur. Birinci modül; 4 adet 12V VRLA aküden oluşan “akü grubu” başına 1 adet olarak pozisyonlanır.

 

“Batarya İzleme Modülü – BİM” adı verilen bu modüller ilgili akü grubunun 48V +/- uçlarından beslenir. Aynı uçlardan akü grubu gerilimi de ölçülür. Akü grubundaki 4 akünün gerilimlerini ölçmek için ise BİM’in ön yüzündeki “probe” konektörüne bağlı bir kablo kullanılır. Kablonun 3 ucu gruptaki diğer akülerin + kutuplarına bağlanır. Bu sayede BİM gruptaki 4 akünün de gerilimlerini sürekli izleyebilir. Aynı prob kablosu üzerindeki NTC tipi sıcaklık ölçer de akü grubunun orta kısmındaki iki akü arasına yerleştirilerek akü grubunun çalışmakta olduğu sıcaklık da BİM tarafından ölçülebilir.


Akü grubunun gerilim ve sıcaklığının yanı sıra akülerden şarj veya deşarj yönünde akan akımın da bilinmesi gerekir. BİM’in arka yüzündeki akım ölçüm konektörüne bağlanan bir akım algılayıcı ile akü grubundan akan akım gerilim işaretine dönüştürülerek BİM tarafından ölçülür.

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Şarj sırasında akü gerilimleri arasında belli bir miktarın üzerinde “dengesizlik” ölçüldüğünde BİM otomatik olarak aküler arası “aktif dengeleme” işlemine başlar. Gerilimleri yüksek olan akülerden, gerilimi düşük olan akülere enerji transfer edilerek akülerin belli bir süre sonra aynı gerilim seviyesinde dengelenmeleri sağlanır.
 

Gruptaki akülerden elde edilen gerilim, sıcaklık ve akım bilgileri BİM tarafından bir üst seviye işlem birimi olan MPC modülüne gönderilir. MPC modülü sahadaki birden fazla akü grubuna bağlı BİM’ler tarafından ölçülen verileri periyodik olarak sorgular ve kendi belleğinde biriktirir. MPC’nin biriktirdiği tüm akü gruplarını kapsayan bilgiler MPC üzerindeki gömülü yazılım algoritmalarımız tarafından analiz edilerek akü gruplarındaki akülerin tek tek sağlık durumları tespit edilir. Sağlık durumu kötüleşen veya “bozuk” denilecek şekilde anormal davranan aküler belirlenir. Arızalı olarak belirlenen akülere ilişkin uyarılar MPC üzerindeki LCD ekran vasıtasıyla bakım teknisyenine gösterilir.

MPC tarafından analiz edilen verilerin merkezi bir sunucuya gönderilmesi için MPC üzerinde Ethernet TCP/IP arayüzü bulunur. Bu arayüz ile MPC, GSM operatörünün Intranet’i üzerinden operasyon merkezindeki “Uzaktan Denetim-UZDEN” sunucusuna verileri iletir. Sahada belirlenen problemli akülere ilişkin bilgiler UZDEN’e ulaştığında bu bilgiler UZDEN tarafından raporlanarak ilgili departmanlara e-posta veya SMS aracılığı ile iletilebilir.
 

MPC Modülü