top of page

BATKON RUHU

About

Vizyon, Misyon ve Özdeğerlerimiz

Batkon Ruhunun temellerini oluşturur

Ofiste Gece Vardiyası

Hikayemiz

Uzun ömürlü, düşük maliyetli ve

uzun süreli enerji depolama sistemleri tasarlamak

Batkon, 2017 yılında AIM Enerji Teknolojileri'nin içinden doğdu. 2011 yılında kurululan AIM Enerji, Nükleer Enerji Reaktörlerinin dijitalleşmesine ve Radyasyon algılama teknolojilerine odaklanmaya devam etti ve enerji depolama teknolojileri departmanı Batkon'a dönüştü.

 

Batkon, araştırma ve inovasyondan ürün geliştirme ve bakıma kadar uzanan faaliyetlere odaklanarak, kullanımı kolay gelişmiş enerji depolama teknolojileri sunan bir Ar-Ge şirketidir. Bunun bir sonucu olarak Batkon, Hibrit, Bağımsız ve Mikro Şebeke pazar segmentlerinde anahtar teslim enerji depolama çözümleri sunmaktadır.

Enerji depolama için potansiyel küresel pazar çok geniştir. Batkon, her yerde işletmeler ve kullanıcılar için çeşitli şekillerde çığır açan ve oyunun kurallarını değiştiren enerji depolama teknolojilerini kullanan yeni ürünler tasarlar.

Batkon, enerji depolama segmentinin her birinde bataryaların en verimli, güvenilir, güvenli ve ekonomik şekilde yönetilmesini sağlayan çok çeşitli ürün portföyüne sahiptir.

Batkon'da, kurak bir çölün sıcağında veya hareketli bir şehrin merkezinde bile sorunsuz çalışan, üretimi ekonomik, kurulumu hızlı, çalıştırması güvenli ve bakımı kolay, amaca yönelik enerji depolama sistemleri tasarlar. Tüm değer zincirini, üretimi ve operasyonu tutarlı bir şekilde sürdürmek için kullandığımız süreçlerdeki her girdi ve çıktının etkisini yarın daha da yeşil bir Dünya için sıfır karbon ve sıfır atık hedefiyle en aza indiririz.

 

Batkon, tedarik zincirimizin her adımının sahibi veya yöneticisidir, paydaşlara ve müşterilere tam güven vermeyi amaç edinmiştir. Batarya hücrelerinin tedarikinden, projelerin yerinde kurulumuna kadar, müşterilerimize en yüksek değerli, maliyet açısından rekabetçi enerji depolama çözümleri sunmak için uzmanlığımızdan yararlanırız.

Batkon paydaşları ve çalışanları, enerji depolama teknolojilerinde inovasyon yoluyla, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda ortak bir tutkuya sahiptir.

 

Liderlik, yönetim ve katkı konularındaki geniş küresel ağımızla Batkon, Dünya çapında yenilenebilir enerji üretimi için sürdürülebilir ve ekonomik enerji depolamaya yönelik ve şu anda karşılanmamış talebi karşılamak için iyi bir konumdadır.

Batkon'un ISO9001 sertifikalı süreçleri, müşterilerimizin ve diğer paydaşların ihtiyaçlarını karşılayan, enerji depolama ile ilgili ürün ve hizmetleri tutarlı bir şekilde sağlama yeteneğinin kanıtıdır.

Ofiste Gece Mesaisi

Kalite Politikamız

Müşteri memnuniyetini faaliyetlerimizin merkezine koyarak, mevcut ve potansiyel müşterilerimizin şimdiki ve gelecekteki gereksinimlerini anlamak ve bunları karşılamaya yönelik kaliteli ürün ve hizmet sunmak ve çözümler üretmektir.

'Samimi yaklaşım' ve 'üstün hizmet' ilkeleriyle müşterilerimizin memnuniyetini artırmak ve verdiğimiz hizmetlerin satış sonrası desteğini aksatmaksızın vermektir.

Teknik Destek ve Servis hizmetlerinin zamanında ve eksiksiz olarak verilmesi 'KALİTE' anlayışımızın vazgeçilmez bir parçasıdır.

Müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz de dahil tüm ilişkilerimizde dürüstlüğü, karşılıklı güveni ön planda tutmaktır.

Mevcut durumu korumakla yetinmeyip sürekli gelişmeyi ve iyileşmeyi temel felsefe olarak benimsemektir.

Firmamızın rekabet ve gelişim gücünü arttırmak ve rekabeti kalitemizi arttıracak bir fırsat olarak görmektir.

İş verimliliği ve kalitesini arttırmak amacıyla çalışma koşullarının sürekli gelişimini sağlamaktır.

Teknolojik gelişmelere ayak uydurarak, personelin eğitim seviyesini en üst düzeyde tutmak araştırma ve eğitime önem vererek bilgi düzeyimizi daima geliştirmek, bilgiyi çalışanlarımız ve müşterilerimizle paylaşmaktır.

Ekip ruhu ve ekip çalışmasını şirket prensiplerimizin vazgeçilmez unsurlarından biri olarak görmektir.

Tüm süreçlerimizi ve ürün/hizmet kalitemizi sürekli geliştirmek ve iyileştirmektir

Yönetim Kadromuz

ilker2022-jpg-1000px_edited.jpg

İlker AYDIN

Kurucu Ortak - Gn. Md.

türker.png

Türker ŞAHİN

Yönetici Ortak - Yazılım Ar-Ge

Aydın2.png

Aydın TUNALI

Donanım Ar-Ge Md.

Akın2.png

Akın GÜNDÜZ

Yönetici Ortak - Marketing

BATKON RUHU

Vizyon, Misyon ve Özdeğerlerimiz Batkon Ruhunun temellerini oluşturur

İNOVASYON VE ÇEVRE YÖNETİM YOLUYLA GEZEGENİ İYİLEŞTİRMEK

Batkon'un vizyonu, herkesin elektrikli bir dünyanın faydalarını paylaşma fırsatına sahip olması için ekonomik, güvenli ve akıllı enerji depolama teknolojileri sağlamak için dünyanın pillerini akıllı bir şekilde birbirine bağlamaktır.

Batkon'un Misyonu, en gelişmiş, çevreye duyarlı ve ekonomik enerji depolama teknolojilerini tanıtarak gezegenimizin karbondan arındırılmasını hızlandırmaktır.

DEĞERLERİMİZ

Çeşitlilik

Çeşitli yetenekleri çekmek ve elde tutmak

Dahil etme

Herkese her zaman  hoşgeldin diyebilmek

Bütünlük

Yaptığımız her şeyde

Tek takım

İşbirliği yoluyla başarı

Yenilikçilik

En zorlayıcı çözümleri yaratmak

Müşteri merkezlilik

Müşteri değerini etkinleştirmek

Uygulamak

Taahhütleri aşmak

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Daha Sürdürülebilir Bir Dünya İçin Sözümüz

Batkon, hızla değişen rekabet ortamına ayak uydurmak için sürekli olarak trendleri izlemekte ve uzun vadeli stratejik yön belirlemektedir. Bu, iklim değişikliği, kısıtlı kaynaklar, kentleşme, düzenleme ve yükselen pazar büyümesinden kaynaklanan sürdürülebilirlik risklerini ve fırsatlarını değerlendirmeyi içerir.

Orman Gölü

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ÇERÇEVESİ
 

Batkon'un Sürdürülebilir Kalkınma Çerçevesi, kuruluş genelinde sürdürülebilirlik yönetimimizi nasıl uyguladığımız, gözden geçirdiğimiz ve iyileştirdiğimiz konusunda rehberlik sağlar. Yönettiğimiz her operasyon ve projenin uluslararası ve önde gelen uygulama standartlarına ulaşmasını sağlamak için tasarlanmıştır. Sürdürülebilir Kalkınma Çerçevemiz şunları içerir:

  • Sürdürülebilir Kalkınma Politikamız ve Sürdürülebilir Kalkınma Standartlarımız

  • Sürdürülebilirlik risk yönetimini daha geniş kurumsal risk yönetimi sürecimize entegre etmek

  • Operasyonel ve iş stratejimiz ve planlama sürecimizle proje düzeyinden grup düzeyine entegre bir Sürdürülebilir Kalkınma stratejisi ve planlama süreci

 

Sürdürülebilir Kalkınmayı yönetirken aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir dizi uluslararası standarda bağlıyız:

 

  • BM Küresel İlkeler Sözleşmesi

  • BM İnsan Hakları Bildirgesi

  • Güvenlik ve İnsan Haklarına İlişkin Gönüllülük İlkeleri

  • ILO Çok Uluslu Şirketlere ve Sosyal Politikaya İlişkin Üçlü İlkeler Bildirgesi

  • Çok Uluslu Şirketler için OECD Yönergeleri

  • İç ve dış denetim ve güvence süreçlerimiz, her operasyon ve projede İş İlkelerimizin ve Grup Sürdürülebilirlik Politikamız ve Standartlarımızın desteklenmesini sağlar.

STANDARTLAR VE POLİTİKALAR


Entegre Yönetim Sistemi - Kalite ve İş Sağlığı ve Güvenliği

 

Batkon Entegre Yönetim Sistemi, Kalite Yönetim Sistemi ile İş Sağlığı ve Güvenliği Sisteminin tek bir Yönetim Sisteminde birleştirilmesinde bütünsel bir yaklaşım izlemektedir.

 

Kalite Yönetimi

Batkon'un Kalite Yönetimi, müşterilerimizin gereksinimleri ve %100 depolama teknolojileri vizyonumuzla özel olarak uyumludur. Uzun vadeli müşteri ve tedarikçi ilişkilerine odaklanıyoruz. Batkon organizasyon yapısı, sürekli gelişen süreçleri ile Batkon değer zincirinin proje aşamalarını desteklemektedir. Yalın, hızlı ve verimli süreçlere sahip olmak, uzun vadeli sürdürülebilirliklerini sağlar, bu nedenle Batkon, tüm Batkon şirketleri için tek tip kalite standartlarına sahip bir Entegre Yönetim Sistemi yaklaşımı kullanır.

 

Çevre politikası

 

Batkon çalışanları, enerji depolama teknolojilerinde inovasyon yoluyla iklim değişikliğiyle mücadele konusunda ortak bir tutkuya sahiptir. Liderlik, yönetim ve katkı konularındaki geniş küresel ağımızla Batkon, dünya çapında yenilenebilir enerji üretimi için sürdürülebilir ve ekonomik enerji depolamaya yönelik büyük ve şu anda karşılanmamış talebi karşılamak için iyi bir konumdadır.

 

Tedarikçi davranış kuralları

 

Batkon, tüm Tedarikçilerinin, Batkon ve Tedarikçilerinin faaliyet gösterdiği ülkelerde yürürlükte olan tüm geçerli yasa ve yönetmelikleri karşılamasını veya aşmasını bekler. Bunlar arasında, örneğin, Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından yayınlanan çok uluslu işletmeler için Kılavuz İlkeler ve Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) çalışma ve sosyal standartları bulunmaktadır.

bottom of page